* نبودی عذابم روکمترکنی نرفتی که بارفتنت خوکنم گناهم چیه تواین شب سال نوبایدعطرجاموندتوبوکنم * فرزادحسنی
فرزادحسني

 

فرزادحسنی وپدرگرانقدرش

 

عکس پدر و مادر همسر آزاده نامداری

 

برادرفرزادحسنی(اگه اشتباه نکنم فرشاد)

 عکس پدر و مادر همسر آزاده نامداری

 

 عکس پدر و مادر همسر آزاده نامداری

 

 

برادر فرزادحسنی(فرهاد)

 

 

 

 عکس خانوادگی آقای حسنی(پدر،مادروبرادرهایش)

 

 

 

 

 

یاعلی خداحافظ همین حالا..

نوشته شده در دوشنبه یکم اسفند 1390ساعت 10:27 توسط سهیلار| |